Geen viering

19 april 2020 | 10:00 - 11:00

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Jaap en Bora Beemsterboer, Niels en Guido, Yvonne Beemsterboer-Tesselaar en Rob van Lierop ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus