Geen Goede Vrijdag viering

10 april 2020 | 15:00 - 16:00

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Wim Pancras en levende en overleden familie Pancras-Ligthart