Eucharistieviering

13 januari 2019 | 10:00 - 11:00

Voorganger: Pastoor Tilma m.m.v. St. Caeciliakoor
Lector: mw. Bleeker, Misdienaars: Sutji en Maaike
Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

 

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Cornelis Entes, levende en overleden familie Entes-Ligthart ● Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Mattheus Pronk, Elisabeth Pronk-Strooper en overleden kinderen ● Theo Blom, Afra Blom-Kruijer en Thea Blom ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus