Eucharistieviering “Pinksteren”

9 juni 2019 | 10:00 - 11:00

Voorganger: Pastoor Tilma m.m.v. St. Caeciliakoor
Lector: dhr. Huits
Misdienaars: Maaike en Plien
Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Cor Dekker, Aaltje Dekker-Buter en overleden familie ● Johannes Pronk, Maria Pronk-Bommer en de kinderen ● Mattheus Pronk, Elisabeth Pronk-Strooper en overleden kinderen ● Pastoor Jan Berkhout ● Pastoor Johannes Nicolaas Timmer ● Petrus Blom en Maria Blom-Groot en overleden kinderen, Ben Buter en zegen over zijn gezin ● Theo Spaansen ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Simon Johannes Ligthart