Geen Eucharistieviering in het Sint Jozefpark

29 januari 2021 | 10:00 - 11:00

Voorganger: Pastoor Tilma

Ons gebed wordt gevraagd voor:

Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans