Geen eucharistieviering in het Sint Jozefpark

27 maart 2020 | 10:00 - 11:00

Voorganger: Pastoor Tilma

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Henk Blokdijk, zijn zoon Jacob en overleden familie ● Jan Zutt en  Dieuw Zutt-Spaans