Eucharistieviering

21 juli 2019 | 10:00 - 11:00

 

Voorganger: Pastoor Tilma m.m.v. Mannenkoor T
Lector: mw. Bakker
Misdienaar: Kjore
Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Alie Groot-Bruin, Rinus Groot en kleinzoon Job ● Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● Henk Blokdijk, zijn zoon Jacob en overleden familie ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Nel Spaansen-Boekel en haar zoon John