Eucharistieviering

15 mei 2022 | 10:00 - 11:00

Voorganger: Pastoor De Vries m.m.v. D’CYMO
Lector: mw. Adema-de Vries
Misdienaars: Plien en Kjore
Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● Jan
Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Margaretha Ligthart-
Schotten en overleden familie ● Riet Kruijer-Baas en overleden familie ●
Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en
Truus