Eucharistieviering

27 maart 2022 | 10:00 - 11:00

Voorganger: Pastoor Tilma m.m.v. St. Caecilia
Lector: dhr. Huits
Misdienaars: Kjore en Sutji
Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen, Adrianus Groot en zegen over zijn gezin ● Jan Broersen en zegen over zijn gezin ● Jan Dekker, Selma Dekker-Jonas en hun zonen Piet en Arie ● Jan Karsten, Corrie Karsten-Pronk, hun dochter Judy en zegen over het gezin ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Toos Karsten-Wit ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus