Eucharistieviering

9 januari 2022 | 10:00 - 11:00

Voorganger: Pastoor Tilma m.m.v. St. Caecilia
Lector: mw. Bakker
Misdienaars: Kjore en Plien
Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-Groen en Simon Oudhuis ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus