Eucharistieviering

3 oktober 2021 | 10:00 - 11:00

Voorganger: Pastoor Tilma
Lector: dhr. Blommaart
Misdienaars: Plien en Kaitlin
Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-Groen en Simon Oudhuis ● Loek Entes-Karsten en overleden familie ● Petrus Blom en Maria Blom-Groot en overleden kinderen, Ben Buter en zegen over zijn gezin ● Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● Puk Kruijer en overleden familie Kruijer-Buter ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Simon Johannes Ligthart en Margaretha Maria Ligthart-Stam