Eucharistieviering

09 mei 2021 | 10:00 - 11:00

Voorganger: Pastoor Tilma
Lector: dhr. Blommaart
Misdienaars: Plien en Mieke
Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Adrianus Strooper, Cornelia Strooper-Dekker en overleden kinderen ● Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie ● Mattheus Pronk, Elisabeth Pronk-Strooper en overleden kinderen ● Toon Hof en dochter Yvonne ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus