Eucharistieviering

15 augustus 2021 | 10:00 - 11:00

Zondag 15 augustus 2021 Maria ten Hemelopneming
10.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Tilma
Lector: dhr. Blommaart
Misdienaars: Sutji en Mieke
Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Cornelis Groot, Elisabeth Groot-Buter en dochter Elly, Hendricus en
Catharina Buter ● Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en
dochter Kitty ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ●
Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie ● Pastoor Jan Berkhout
● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en
Truus