Eucharistieviering

21 februari 2021 | 10:00 - 11:00

Voorganger: Pastoor Tilma
Lector: mw. Beemsterboer
Misdienaars: Kaitlin en Lieke
Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● Henk Blokdijk, zijn zoon Jacob en overleden familie ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus