Eucharistieviering

24 januari 2021 | 10:00 - 11:00

Voorganger: Pastoor Tilma muziek verzorgd door St. Caecilia

Lector: dhr. Huits

Misdienaars: Kaitlin en Plien

Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396

Ons gebed wordt gevraagd voor:

Jan Broersen en zegen over zijn gezin ● Jan Karsten, Corrie Karsten-Pronk, hun dochter Judy en zegen over het gezin ● Toos Karsten-Wit ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus