Eucharistieviering

3 januari 2021 | 10:00 - 11:00

Voorganger: Pastoor Tilma muziek verzorgd door Mannenkoor T

Lector: dhr. Blommaart

Misdienaars: Mieke en Plien

Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705

Ons gebed wordt gevraagd voor:

Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● Puk Kruijer en overleden familie Kruijer-Buter ● Theodorus Schotten, Wilhelmina Schotten-Klaver, dochter Gretha en kleindochter Elske ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus