Eucharistieviering

10 februari 2019 | 10:00 - 11:00

Voorganger: Pastoor Tilma m.m.v. St. Caeciliakoor

Lector: mw. Beemsterboer

Misdienaars: Lieke en Maaike

Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396

Ons gebed wordt gevraagd voor: Cornelis Entes, levende en overleden familie Entes-Ligthart ● Jan Strooper ● Maarten Blankendaal, Veronica Blankendaal-Blom en hun overleden kinderen ● Mattheus Pronk, Elisabeth Pronk-Strooper en overleden kinderen ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Simon Johannes Ligthart