Eucharistieviering

6 december 2020 | 10:00 - 11:00

Voorganger: Pastoor Tilma  muziek verzorgd door Mannenkoor T

Lector: mw. Bakker

Misdienaars: Kaitlin en Sutj

Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396

Ons gebed wordt gevraagd voor:

Cornelis Entes en Alida Entes-Hoedjes, hun zoon Corrie en familie en Loek Entes-Karsten ● Giens Kuilboer-Ooijevaar ● Guurtje Blankendaal ● Jacobus Karsten, Miep Karsten-Bos en dochter Marga ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Maarten Bleeker en Marie Bleeker-Kruijer ● Overleden familie Ligthart ● Petrus Franciscus Blommaart en zegen over zijn gezin ● Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● Ted Kruijer en overleden familie Kruijer-Mulder ● Toon Hof en dochter Yvonne ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus