Eucharistieviering

15 november 2020 | 10:00 - 11:00

Voorganger: Pastoor Tilma m.m.v. D’CYMO

Lector: van D’CYMO

Misdienaars: Lieke en Sutji

Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705

Ons gebed wordt gevraagd voor:

Jan Karsten, Corrie Karsten-Pronk, hun dochter Judy en zegen over het gezin ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-Groen en Simon Oudhuis ● Overleden familie Ligthart ● Toos Karsten-Wit ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus