Geen eucharistieviering

15 maart 2020 | 10:00 - 11:00

 

Voorganger: Pastoor Tilma m.m.v. Ritmisch koor D’CYMO
Lector: van D’CYMO
Misdienaars: Kaitlin en India
Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Toon Hof en dochter Yvonne ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus