Eucharistieviering

23 februari 2020 | 10:00 - 11:00

Voorganger: Pastoor I .Tilma m.m.v. St. Caeciliakoor
Lector: dhr. Huits
Misdienaars: India en Kjore
Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen,
Adrianus Groot en zegen over zijn gezin ● Cor Buter en Annie Butervan Schagen, Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal-Delis en Maria Delis ● Broeder Gabinus Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal ● Familie Dekker-Bommer en Jantje ● Jan Broersen en zegen over zijn gezin ● Jan Dekker, Selma Dekker-Jonas en hun zoon Arie ● Jan Karsten, Corrie Karsten-Pronk, hun dochter Judy en zegen over het gezin ● Jan van Straaten en Cornelia van Straaten-de Moel en de kinderen Joop, Piet, Nico en Truusje ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst ● Tiny van Grieken-Boersen ● Toos Karsten-Wit ● Voor een bijzondere intentie ●
Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Na de viering drinken wij graag met u een kopje  koffie!