Eucharistieviering

8 december 2019 | 10:00 - 11:00

Voorganger: Pastoor Tilma m.m.v. St. Caeciliakoor
Lector: dhr. Huits
Misdienaars: Sutji en Kaitlin
Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Jacobus Karsten, Miep Karsten-Bos en dochter Marga ● Petrus Blom en Maria Blom-Groot en overleden kinderen, Ben Buter en zegen over zijn gezin ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Simon Johannes Ligthart en Margaretha Maria Ligthart-Stam