Eucharistieviering

24 november 2019 | 10:00 - 11:00

lVoorganger: Pastoor I. Tilma m.m.v. D’CYMO
Lector: van D’CYMO
Misdienaars: Kjore en Lieke
Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen, Adrianus Groot en zegen over zijn gezin ● Cor Buter en Annie Buter-van Schagen, Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal-Delis en Maria Delis ● Broeder Gabinus Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal ● Familie Dekker-Bommer en Jantje ● Familie Kruijer-Strooper ● Jacobus van Schagen en Wil van Schagen ● Jan Broersen en zegen over zijn gezin ● Jan Dekker, Selma Dekker-Jonas en hun zoon Arie ● Jan Karsten, Corrie Karsten-Pronk, hun dochter Judy en zegen over het gezin ● Jan van Straaten en Cornelia van Straaten-de Moel en de kinderen Joop, Piet, Nico en Truusje ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Johannes Kleibroek, Elisabeth Kleibroek-Groen en Simon Oudhuis ● Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst ● Sjoerd Nota, Petronella Nota-Burger en zoon George ● Toos Karsten-Wit ● Voor een bijzondere intentie ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Simon Johannes Ligthart en Margaretha Maria Ligthart-Stam