Eerste Pinksterdag Eucharistieviering Pastoor Jan Veldt

19 mei 2024 | 10:00 - 11:00

Voorganger: Pastoor Jan Veldt m.m.v. Ritmisch koor D’CYMO
Lector: Elma Beemsterboer
Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Adrianus Johannes Strooper, Cornelia Strooper-Dekker en overleden
kinderen ● Cornelis Groot, Elisabeth Groot-Buter en dochter Elly,
Hendricus en Catharina Buter ● Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-
Ligthart, dochter Kitty en kleinzoon Emiel ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-
Spaans en overleden familie ● Pastoor Jan Berkhout ● Pastoor Johannes
Nicolaas Timmer ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun
dochters Jo en Truus

Na de viering drinken wij graag met u een
kopje koffie!