Eerste Paasdag Woord- en Communieviering

17 april 2022 | 10:00 - 11:00

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. St. Caecilia
Lector: dhr. Huits, Misdienaars: Kaitlin en Kjore
Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Adrianus Johannes Strooper, Cornelia Strooper-Dekker en overleden
kinderen ● Annie van Kralingen-Kuilboer ● Cees Bleeker, Catharina
Bleeker-Gildemeyer en overleden kinderen ● Cornelis Groot, Elisabeth
Groot-Buter en dochter Elly, Hendricus en Catharina Buter ● Cornelis
Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● Jan Zutt en
Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Jo Dekker-Goudsblom en Jaap
Dekker en zegen over hun gezin ● Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-
Groen en Simon Oudhuis ● Levende en overleden leden van het St.
Caeciliakoor ● Pastoor Jan Berkhout ● Pastoor Johannes Nicolaas Timmer
● Riet Kruijer-Baas en overleden familie ● Wilhelmus Ligthart, Catharina
Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Niek Kaandorp, fam.
Kaandorp-Groot en fam. Pronk-Bommer