Geen Allerzielenviering in het Sint Jozefpark. Uitstel maar zeker geen afstel.

6 november 2020 | 10:00 - 11:00

Voorgangers: mw. M. Tesselaar en mw. E. Veldboer m.m.v. de Fanfare (via opname van 2 november)

Ons gebed wordt gevraagd voor:

Henk Blokdijk, zijn zoon Jacob en overleden familie ● Wim Pancras en levende en overleden familie Pancras-Ligthart