off

I Diaken T. Jorink I D’CYMO I De ark van Noach I

  ” “

  Informatie:

  VoorgangersDiaken Toon Jorink
  Lector:van D’CYMO
  Koster: Liesbeth Bruin 06-20800243
  Muziek:D ‘ÇYMO


  Ons gebed wordt gevraagd voor:

  ● Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart, dochter Kitty en kleinzoon Emiel ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus