off

I Pastor Theo Vertelman I Sint Caeciliakoor I

  ” Een licht voor allen! “

  Informatie:

  VoorgangerPastor Theo Vertelman
  Lector:
  Koster:
  Muziek:Sint Caeciliakoor


  Ons gebed wordt gevraagd voor: