off

I Nachtmis I Pastor Theo Vertelman I D`CYMO I

  “Nachtmis”

  Informatie:

  VoorgangerPastor Theo Vertelman
  Lector:Van D`CYMO
  Koster:Dhr. Hans Kok tel. 06-53533705
  Muziek:D`CYMO


  Ons gebed wordt gevraagd voor:

  Ons gebed wordt gevraagd voor:
  ● Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen, Adrianus
  Groot en zegen over zijn gezin ● Arie Tijm en overleden familie TijmJorna

  ● Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart, dochter Kitty en
  kleinzoon Emiel ● Cornelis Tesselaar, Catharina Tesselaar-Bos en
  overleden kinderen, Familie Kok-Breed en overleden kinderen ●
  Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet en Joop van Schagen, Wim en
  Miep van Schagen-Borst ● Cor Buter en Annie Buter-van Schagen,
  Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal- Delis ● Marco Blankendaal,
  Broeder Gabinus Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra TesselaarBlankendaal

  ● Pastoor Jan Berkhout ● Pastoor Johannes Nicolaas Timmer
  ● Truus de Ruiter-Bleeker ● Wilhelmus Ligthart, Catharina LigthartBoekel en hun dochters Jo en Truus