off

I EucharistievieringI Deken E MoltzerI St Caecilia I

  “Tweede zondag van de Advent, hoop, verlangen”

  Informatie:

  VoorgangerDeken Eduard Moltzer
  Lector:Pietjan Blommaart
  Koster:Hans Kok tel. 06-53533705
  Muziek:Sint Caeciliakoor


  Ons gebed wordt gevraagd voor:

  Ons gebed wordt gevraagd voor:
  ● Nel Spaansen-Boekel en haar zoon John ● Wilhelmus Ligthart,
  Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus