off

I Pastor Marion Bleeker I Sint CaeciliakoorI Naastenliefde I

  “”

  Informatie:

  VoorgangerPastor Marion Bleeker
  Lector:Dhr. Peter Huits
  Koster:Mevr. Liesbeth Bruin 06-20800243
  Muziek:Sint Caecilia


  Ons gebed wordt gevraagd voor:

  ● Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen, Adrianus
  Groot en zegen over zijn gezin ● Jacobus van Schagen en Wil van
  Schagen ● Jan Broersen en zegen over zijn gezin ● Jan Dekker, Selma
  Dekker-Jonas en hun dochter Cathrien en hun zonen Piet en Arie

  ● Jan Karsten, Corrie Karsten-Pronk, hun dochter Judy en zegen over het gezin
  ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Overleden familie van Schagen-Bruin,
  Piet en Joop van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst ● Cor Buter
  en Annie Buter-van Schagen, Cornelis Blankendaal en Afra BlankendaalDelis

  ● Marco Blankendaal, Broeder Gabinus Blankendaal, Willem
  Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal ● Overleden familie EntesTromp

  ● Riet Kruijer-Baas en overleden familie ● Toos Karsten-Wit ●
  Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en
  Truus