off

I Eucharistieviering I Deken Ivan Garcia Ferman I Sint Caecilakoor I

  “Wijsheid-Verantwoordelijkheid”

  Informatie:

  VoorgangerDeken Ivan Garcia Ferman
  Lector:Elma Veldboer-Beemsterboer
  Koster:Hans Kok tel. 06-53533705
  Muziek:Sint Caecilia


  Ons gebed wordt gevraagd voor:


  ● Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-Groen en Simon Oudhuis ● Truus
  de Ruiter-Bleeker ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun
  dochters Jo en Truus