I Harry Piket en Elma Veldboer-Beemsterboer I I Inkeer I Marian Nannes-Boon en Irene Buter I

“Inkeer” Informatie: Voorganger Harry Piket en Elma Veldboer-Beemsterboer Lector: Koster: mw. Liesbeth Bruin 06-20800243 Muziek: Marian Nannes-Boon en Irene Buter Ons gebed wordt gevraagd voor: ● Loek Entes-Karsten en overleden familie ● Petrus Blom en Maria Blom...
Lees verder →