off

I Pater de Vries I Ziekenzondag I St. Caeciliakoor I

  “Ziekenzondag”

  Informatie:

  VoorgangerPater de Vries
  Lector:mv. Ali Adema- de Vries
  Koster:mv. Liesbeth Bruin 06-20800243
  Muziek:Sint Caeciliakoor


  Ons gebed wordt gevraagd voor:


  ● Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-Groen en Simon Oudhuis ●
  Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie ● Wilhelmus Ligthart,
  Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus