off

I Pastor Theo Vertelman I Sint Caeciliakoor I

  “Zoek geen macht, maar wees bescheiden”

  Informatie:

  VoorgangerPastor Theo Vertelman
  Lector:mw. Connie Bakker
  Koster:dhr. Gerard Tesselaar tel. 06-40067396
  Muziek:Sint Caecilia


  Ons gebed wordt gevraagd voor:


  ● In liefdevolle herinnering aan mijn vrouw, onze moeder en oma Aat
  Kruijer-Strooper ● Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-Groen en Simon
  Oudhuis ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters
  Jo en Truus