off

I Pastoor Eduard Moltzer I Dorien,Lia en Regina I

  “Afschaffing van de slavernij”

  Informatie:

  VoorgangerPastoor Eduard Moltzer
  Lector:Lector: mw. Greet Bleeker
  Koster:Koster: mw. Liesbeth Bruin 06-20800243
  Muziek:Dorien Lia en Regina


  Ons gebed wordt gevraagd voor:


  ● Loek Entes-Karsten en overleden familie ● Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● Wilhelmus Ligthart, Catharina LigthartBoekel en hun dochters Jo en Truus ● Simon Johannes Ligthart en Margaretha Maria Ligthart-Stam