off

l Druk op rode YouTube knop | Woord- en communieviering Diaken Toon Jorink I

  ” Drie- eenheid, is dat toch een eenheid “

  Informatie:

  VoorgangerDiaken Toon Jorink
  Lector:mw. Elma Veldboer-Beemsterboer
  Koster:mw. Liesbeth Bruin 06-20800243
  Muziek:Peter Boon en Marian Nannes


  Ons gebed wordt gevraagd voor:


  ● Loek Entes-Karsten en overleden familie ● Petrus Blom en Maria BlomGroot en overleden kinderen, Ben Buter en zegen over zijn gezin ● Petrus
  Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Simon Johannes
  Ligthart en Margaretha Maria Ligthart-Stam