off

Marie Tesselaar-Kruijer

M

arie

 Na de Allerzielenviering op 2 november 2023 wordt het korte I.M. van Marie geplaatst.