off

Geertruida Margaretha de Ruijter-Bleeker

G

eertruida

 Na de Allerzielenviering op 2 november 2023 wordt het korte I.M. van Geertruida geplaatst.