off

Tinie Blokdijk-Quant

T

inie

Tinie is op 3 februari geboren in Warmenhuizen als 5e in een gezin van 10, 5 jongens en 5 meiden.

Ze runde het gezin samen met haar broer Klaas. En ze was de oogappel van haar vader, hij noemde haar Tiensjen.

Ze trouwde in 1966 met Piet Blokdijk en kregen 2 kinderen, Mats en Angelique.

Samen met Piet hebben ze 10 jaar de Cocobar in Warmenhuizen gehad, waar ze mooie tijden gekend hebben. Later gingen ze terug naar Kalverdijk, waar ze een nieuw huis hadden met koeien en schapen.

Tinie werkte 25 jaar bij de thuiszorg en paste met heel veel liefde op haar kleinkinderen.

Piet werd ziek en ze heeft de zorg voor hem op zich genomen. Zelf kreeg ze longkanker, waarvan ze genas.

December 2022 is ze in het ziekenhuis beland, de kanker was weer terug, maar nu overal.

29 december kwam ze weer thuis op Kalverdijk 20, moegestreden, ze kon niet meer, de dag daarna is ze overleden.