off

Livestream: Woord- en communieviering pastor Theo Vertelman

Diep in ons leeft een droom…

Informatie:

VoorgangerPastor Theo Vertelman
Lector:van D`CYMO
Koster:dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915
Muziek:D`CYMO

Ons gebed wordt gevraagd voor:


● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Margaretha
Ligthart-Schotten en overleden familie ● Toon Driesse en Laura DriesseStoop en hun dochter Rina ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart
Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Simon Johannes Ligthart en
Margaretha Maria Ligthart-Stam


Na de viering drinken wij graag met u een kopje
koffie!