off

Livestream: Woord- en communieviering m.m.v. Pastor Vertelman

Informatie:

VoorgangersPastor Marion Bleeker
Lector:mw. Bleeker
Koster:mw. L. Bruin 06-20800243
Muziek:m.m.v. St. Caecilia

Ons gebed wordt gevraagd voor:


Ons gebed wordt gevraagd voor: ● Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-Groen en Simon Oudhuis ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Simon Johannes Ligthart en Margaretha Maria Ligthart-S