off

Livestream: Eucharistieviering Pastoor Paul Vlaar

Mariaviering

Informatie:

Voorganger:Pastoor Vlaar
Lector:mw. Bleeker
Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705
Muziek:Sint Caeciliakoor

Ons gebed wordt gevraagd voor:


● Adrianus Johannes Strooper, Cornelia Strooper-Dekker en overleden kinderen ● Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-Groen en Simon Oudhuis ● Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie ● Pastoor Jan Berkhout ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus