off

Livestream Eucharistieviering door Pastoor José Manuel Tercero Simón


Voorganger: José Manuel Tercero Simón m.m.v. Peter Boon/Marian Nannes
Lector: mw. Beemsterboer
Misdienaars: Plien en Kjore
Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Loek Entes-Karsten en overleden familie ● Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● Riet Kruijer-Baas en overleden familie ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus