off

Livestream Eerste Heilige Communie


Voorganger: Pastoor I Garcia Ferman m.m.v. Jeugdkoor en communicantjes
Misdienaars: Kaitlin en Sutji
Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen, Adrianus
Groot en zegen over zijn gezin ● Jaap en Bora Beemsterboer, Niels en
Guido, Yvonne Beemsterboer-Tesselaar en Rob van Lierop ● Jacobus van
Schagen en Wil van Schagen, familie Mooij-Pronk en overleden kinderen
● Jan Broersen en zegen over zijn gezin ● Jan Dekker, Selma Dekker-
Jonas en hun zonen Piet en Arie ● Jan Karsten, Corrie Karsten-Pronk, hun
dochter Judy en zegen over het gezin ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ●
Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie ● Niek Kaandorp en
familie Kaandorp-Pronk ● Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet en
Joop van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst
● Cor Buter en Annie Buter-van Schagen, Cornelis Blankendaal en Afra
Blankendaal-Delis ● Broeder Gabinus Blankendaal, Willem Tesselaar en
Afra Tesselaar-Blankendaal ● Petrus Hoogeboom, Johanna Hoogeboom-
Hoek, dochter Elly en overleden familie ● Toos Karsten-Wit ● Wilhelmus
Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus