off

Nel Tiebie-Hoogeboom

N

el

Zoals een bloem de zon nodig heeft om bloem te worden, zo heeft een mens de liefde nodig om mens te worden.Nel is geboren op 8 maart 1931 te Kalverdijk.Uit een gezin van elf kinderen en dochter van Mattheus Hoogeboom en Grietje Pronk Omdat Opa Pronk op jonge leeftijd overleed moesten alle elf kinderen meehelpen om het tuindersgezin draaiende te houden.

Na haar schooltijd heeft Nel met veel plezier gewerkt in het St. Jozefpark. Ze ontmoette Sjaak Tiebie op 16 jarige leeftijd en trouwden op 2 januari 1956.Ze kregen vijf kinderen en na gewoond te hebben in Dirkshorn en Nibbixwoud hebben ze hun verdere huwelijk gewoond in Tuitjenhorn. Naast hun vijf kinderen hebben ze in de Stiegerstraat Theo en Erica in hun gezin opgnomen.

Nel is ruim 25 jaar lid geweest van het koor St. Ceacilia waar ze ook af en toe de taak van de dirigent overnam. Voor deze verdienste heeft ze zelfs een kerkelijke erepenning mogen ontvangen. Ook is ze jaren lang kerkwerkster geweest.

Naast een druk gezin had ze nog tijd over voor enkele hobby’s. Heel veel borstrokken en sokken gebreid en kleren genaaid en versteld. Na het overlijden van Sjaak was de tuin met potten planten haar bezigheid. Ook vielen de klaverjasavonden en –middagen bij haar in de smaak, want daar werd altijd een rood wijntje bij gedronken. Want ze hield van de gezelligheid met mensen om haar heen. Dan ging meestal de muziek wat luider en zelfs af en toe dansend op tafel.

Na maart 2019 ging Nel hard achteruit. Vanwege de Alzheimer moest ze verhuizen vanuit de Stiegerstraat naar “de Zandstee”. Daar is ze de laatste drie jaar liefdevol verzorgd door het personeel aldaar en dochter Marja.

Ze wilde graag naar haar Moeder en Vader, haar wens is 15 april in vervulling gegaan. Mam de groeten aan Pap. We zullen je missen, je kinderen.