off

Nel Tiebie-Hoogeboom

N

el

Zoals een bloem de zon nodig heeft om bloem te worden, zo heeft een mens de liefde nodig om mens te worden.

Na de Allerzielenviering, 2 november 2022 wordt het korte i.m. van Nel geplaatst.