off

Livestream Tweede Paasdag Vormsel Eucharistieviering

Voorgangers: Bisschop Hendriks en Deken Garcia m.m.v. D’CYMO
Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Pastoor Jan Berkhout ● Pastoor Johannes Nicolaas Timmer