off

Uitvaart Catharina Elisabeth Dekker

Cathrien

Helpen was je leven.

Voor iedereen stond je klaar.

Dank voor alles wat je hebt gegeven.

Dank voor hetgeen we betekenden voor elkaar.

Het afscheid vindt plaats op zaterdag 2 april om 11:00 in onze kerk. Daarna begeleiden we Cathrien naar haar laatste rustplaats op de begraafplaats. Na afloop ontmoeten we elkaar in dorpshuis Ahoj.

Deze stream is een besloten livestream.