off

Jacoba Dekker-Bleeker

J

acoba Dekker-Bleeker

Mevrouw Jacoba Dekker-Bleeker wordt herdacht in de Allerzielenviering op dinsdag 2 november 2021. Tijdens deze viering wordt over haar een kort in memoriam voorgelezen. Daarna wordt dit in memoriam hieronder geplaatst.