off

Jacoba Dekker-Bleeker

J

acoba Dekker-Bleeker

Coba is geboren in de Sloeierd in Waarland op 20 juli 1925, haar moeder overleed na de geboorte van het 9e kind toen Coba 6 jaar was, haar vader hertrouwde en er kwamen nog 7 kinderen bij, als oudste dochter moest ze altijd  hard werken, zo was dat in die tijd. In Kalverdijk ontmoette ze Gert Dekker ze trouwden en runden een fietsenzaak, ze kregen 5 kinderen waarvan het  vierde kindje dood werd geboren, doordat ze reuma had kon ze niet altijd zelf voor de kinderen zorgen. Daarom was er veel hulp in huis of de kinderen werden uit logeren gestuurd. Nadat de winkel was verkocht verhuisden ze naar de Flint, later naar een aanleunwoning , Gert overleed in 2008, in 2014  verhuisde Coba naar een appartement in het st, jozefpark, ze hield van spelletjes doen en van handwerken, eigenlijk van heel veel dingen. Na een herseninfarct overleed ze op 9 januari , op de dag dat haar jongste achterkleinkind werd geboren, ze is 95 geworden en heeft het leven ruimschoots doorgegeven.