off

Nieuws van het parochiebestuur

Nieuws van het ParochiebestuurWe zijn allemaal wel klaar met het Coronavirus, echter het virus is nog niet klaar met ons. Het blijft toch maar een bijzondere tijd. Zoeken naar de grenzen en de mogelijkheden die we nog hebben. Niets doen is geen optie, maar dat gaat niet zomaar.

Petje af voor de koren.

De koren zijn allemaal weer gestart, ze zingen op anderhalve meter afstand, en missen daardoor de steun van de ander. Het aantal deelnemers is gelimiteerd, de kans dat het even misgaat tijdens een viering is groot en dan er toch staan. Dank jullie wel, fijn dat jullie er zijn.

Ook voor de parochianen is het moeilijk. Is het veilig of is het onveilig om naar de kerk te gaan. Je bent zo gewend om binnen de anderhalve meter van elkaar te komen. Bijvoorbeeld bij het verlaten van de kerk. Even netjes de koorzangers voor laten gaan in het trapportaal. Dan sta je toch weer te dicht op elkaar. Het meezingen, het is allemaal zo’n gewoonte.

In de komende periode gaan ook de gezinsvieringen weer van start. Fijn dat de basisschoolleerlingen weer kunnen komen.

Nieuw in de kerk zijn de vieringen in besloten kring. De aanwezigen zijn allemaal vooraf geregistreerd. Bijvoorbeeld de familie K. Dekker met vijf personen.

Op zaterdag 26 september was de eerste viering in besloten kring. Bisschop Hendriks diende het sacrament van het H. Vormsel toe aan de vormelingen uit de parochies Schagen en Tuitjenhorn. Het was een sfeervolle bijzondere viering.

Op woensdag 30 september was de eerste uitvaart in besloten kring en ook de Allerzielenviering kan alleen doorgaan in besloten kring. We kunnen het risico niet lopen.

Wel kunt u thuis via het internet deze laatste viering meekijken.

Samenwerkingsgesprek

Tussen de bestuursleden van Parochie Sint Christoforus uit Schagen, bestuursleden van H. Jacobus de Meerdere uit Tuitjenhorn en deken
I Garcia Ferman zijn een aantal gesprekken geweest.

Doel van deze gesprekken is om te kijken of er mogelijkheden zijn tot een verdere samenwerking. Er wordt al samengewerkt binnen de Vormselgroep. Ten tijde van de ziekte van Pastoor Berkhout heeft de parochie Schagen regelmatig de parochie Tuitjenhorn bijgestaan, mede door Pastoor Moltzer. Er is een positieve interactie tussen de twee parochies, ook dringt het bisdom al jaren aan tot samenwerking. 

Hoe staan we ervoor over vijf jaar?

Als we realistisch zijn dan kunnen we ervan uitgaan dat onze vrijwilligers nog ouder geworden zijn en dat we het dan alleen niet meer redden. Nu zijn we beiden nog niet noodlijdend, we redden het. Dat geeft ons de tijd om nu in alle rust te gaan kijken wat kunnen we voor elkaar betekenen. Zo zouden de diverse werkgroepen elkaar kunnen gaan ondersteunen.

We hebben voldoende vrijwilligers, maar de gemiddelde leeftijd schuift al meer op. Er is weinig aanwas.  Kijken we naar de bezoekersaantallen van de vieringen voor Corona, het aantal communicantjes, vormelingen, dopelingen etc. dan neemt dit aantal nog steeds af.

Tot nu toe hebben we twee hele goede gesprekken gevoerd waarbij de eigen identiteit van de beide parochies goed verwoord wordt.

Over de auteur