off

Niek (Klaas) Kaandorp

N

iek ( Klaas) Kaandorp

Meneer Niek (Klaas) Kaandorp wordt herdacht in de Allerzielenviering op dinsdag 2 november 2021. Tijdens deze viering wordt over hem een kort in memoriam voorgelezen. Daarna wordt dit in memoriam hieronder geplaatst.