off

Niek (Klaas) Kaandorp

N

iek ( Klaas) Kaandorp

De tekst van het korte in memoriam wordt geplaatst nadat het is voorgelezen tijdens de Allerzielenviering op maandag 2 november 2021.